(Gouache på papper)
En tät enhet av vagt bekanta organiska former, både mänskliga och insektliga, så tätt förenade att det är oklart om vi har att göra med en enda varelse eller flera, och var i så fall en tar slut och nästa börjar.

Eller så är det bara familjen Svensson som lämnat villan och Volvon bakom sig, för att leta efter något mer ursprungligt.


Kärnfamilj