(Gouache på papper)
Tanken här var att figurerna skulle demonstrera tre olika förhållningssätt till livet och dess mening.
Meningen med livet