Synsätt
(Gouache på papper)
Tecknat och målat har jag gjort sedan jag fick mina första färgkritor som barn.

Ögon är ett ofta återkommande element i mina bilder. Det speciella med ögat är att det blickar tillbaka på betraktaren och antyder att det finns ett medvetande där innanför.

Den mänskliga hjärnan är tränad att uppfatta och känna igen ansikten och att tolka ansiktsuttryck. Allt som har ögon blir till ansikten och vi lockas att försöka förstå känslorna bakom blickarna.
Vi är inte så fria och objektiva som vi kanske tror. Förutfattade meningar och inlärda mönster begränsar hur vi ser på oss själva och omvärlden.

Konst handlar om att se
Bananer
Rovfåglar
Porträtt
Påsk
Attityder
Hajbombare