Här har vi ett stramt fruktstilleben som naket och enkelt tar fasta på bananens oundvikliga falliska symbolvärde och drar åt så att det känns.(Gouache på papper)
Banana
Bondage