(Gouache på papper)
Det här är en bild med många detaljer och olika lager som inbjuder till tolkningar och lekfulla associationer.

Titeln fäster uppmärksamheten på att den centrala bananen återkommer i form av månen på natthimlen. Min förhoppning är att denna enkla parallell inbjuder betraktaren att hitta andra, mindre uppenbara samband mellan bildens olika element.


Banana Moon